Cùng với hoạt động hỗ trợ về đời sống, thực tập & việc làm các câu lạc bộ học thuật ở 3 ký túc xá của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đang là môi trường hỗ trợ thiết thực, giúp học sinh - sinh viên hoàn thiện nhân cách và kỹ năng sống, góp phần đào tạo nguồn lực chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Kỹ năng mềm đã được chứng minh có ảnh hưởng lớn đến sự thành bại trong sự nghiệp và cuộc sống của một cá nhân, tuy nhiên, tầm quan trọng của nó ít được phụ huynh và sinh viên biết đến.