RESIDENT PROCEDURE: Introduction video I. Đối tượng vào ở KTX     Là sinh viên, chuyên gia nước ngoài học tập, công tác tại các đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. II. Quy trình làm thủ tục nội trú
GUIDES FOR IMPLEMENTING THE INTERNAL REGULATIONS: introduction video
1. Hỗ trợ đời sống Trong những năm gần đây, hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế đặc biệt được chú trọng. Đến với các KTX, đầu tiên sinh viên quốc tế được hướng dẫn về cách thức sinh hoạt để phù hợp với phong tục tập quán của cả 2 quốc gia.
1- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: - Địa chỉ: Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội