Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và đảng viên, sinh viên trong tình hình hiện nay

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ THTSV về việc Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho VC&NLĐ và HSSV về truyền thống lịch sử, văn hóa; vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, tạo động lực tích cực trong cuộc sống, lao động và học tập, sáng 5/4/2018, Chi bộ Ký túc xá Mễ Trì tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề: “Một số nội dung của các Chỉ thị và Nghị quyết của Trung ương Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng của cán bộ và đảng viên trong tình hình hiện nay”.  Đại tá Lê Ngọc Cường, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh (ĐHQGHN) là báo cáo viên đã truyền đạt cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và sinh viên ưu tú tại KTX Mễ Trì về các nội dung trên.

Năm 2018, TTHTSV đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 3 nhiệm vụ công tác Đảng, 3 nhiệm vụ công tác chuyên môn. Căn cứ 6 nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, KTX Mễ Trì đã xây dựng kế hoạch cụ thể với việc đánh giá và phân tích thực trạng, thảo luận công khai, dân chủ để xây dựng các giải pháp triển khai thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQG Hà Nội.

Trong quý I năm 2018, công tác An ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn tài sản trên toàn mặt bằng của KTX được đảm bảo. HSSV thực hiện tốt các nội quy, quy định, tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Đồng thời, các hoạt động hỗ trợ được chú trọng từ việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và có hiệu quả thiết thực. Cán bộ, Đảng viên luôn thực hiện tốt các công việc được giao, tích cực chủ động trong công tác chuyên môn.

Một số sự kiện của KTX trong công tác chuyên môn của quí I gồm: Đón các đoàn SV quốc tế và tổ chức thành công buổi giao lưu giữa CLB Tiếng Anh - CLB Tiếng Việt và SV Đại học CHIBA Nhật Bản; tổ chức đoàn cán bộ đánh giá việc thực hiện Quy chế nội trú lần thứ 3; Tổ công tác ISO thảo luận và xây dựng tiêu chuẩn ISO trong quản lý theo hướng Chuyên nghiệp - Hiệu quả. Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, trọng tâm tuyên truyền về ngày thành lập Đảng, chủ quyền biển đảo, ngày Quốc tế phụ nữ và 25 năm thành lập ĐHQG Hà Nội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, sự tích cực, chủ động của Chi ủy, công tác Đảng của Chi bộ trong quý I được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Đảng bộ.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Đoàn Lưu học sinh chưa thực hiện tốt các nội quy, quy định; sinh viên nhận thức chưa đầy đủ về ngày Thứ bảy Xanh, ….

Vì vậy, trong quý II năm 2018, nhiệm vụ hàng đầu của chi bộ là sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác ANCT, ANTT, ATTS. Chi bộ sẽ tích cực triển khai hiệu quả, thiết thực các nội dung về đổi mới toàn diện công tác HSSV thông qua Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ viên chức, người lao động, hoàn thành quy trình quản lý chất lượng ISO. Bên cạnh đó, Chi bộ sẽ chủ động đề xuất và phối hợp đầu tư, cải tạo sửa chữa CSVC sẵn sàng cho năm học 2018 - 2019.

Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Phạm Đình Việt cũng chỉ ra một số khó khăn Chi bộ sẽ gặp: ý thức, trách nhiệm của HSSV với cộng đồng, mật độ HSSV đông trên mặt bằng, việc xây dựng các công trình trên mặt bằng KTX,…

Một nội dung quan trọng khác trong buổi sinh hoạt đó là Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ và Đảng viên, sinh viên ưu tú thông qua các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và vấn đề “nóng” được cả nước quan tâm hiện nay là chủ quyền biển đảo.

Sau phần sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, là phần nói chuyện của Đại tá Lê Ngọc Cường. Đại tá đã thông qua một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đặc biệt quan tâm Chỉ thị số 05-CT/TW, Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết Hội Nghị lần thứ IV về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong Nghị quyết này đồng chí Lê Ngọc Cường đã chỉ ra 9 biểu hiện về sự suy thoái tư tưởng chính trị và 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị - Giải pháp toàn diện và đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng, trong toàn Đảng và là tiền đề quan trọng để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, xứng đáng với mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Chia sẻ về vấn đề chủ quyền biển, đảo, đại tá Lê Ngọc Cường khẳng định: biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ đó đặt ra nhiệm vụ cấp bách là không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt. 

Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó, hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn vùng biển nói riêng và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc nói chung, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu bế mạc, thay mặt Chi bộ, đồng chí Phạm Đình Việt đã ghi nhận sự quan tâm sâu sắc và sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy trong thời gian qua. Đồng chí đồng thời cũng nhấn mạnh, Chi bộ KTX Mễ Trì cần phải phát huy kết quả và khắc phục hạn chế để công tác Đảng trong năm 2018 đạt được sự chuyển biến mang tính bước ngoặt. Công tác chính trị tư tưởng phải được ưu tiên hàng đầu để xây dựng sự đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh cao độ trong tập thể cán bộ, đảng viên và HSSV KTX Mễ Trì. Công tác Đảng phải gắn kết sâu sát với công tác chuyên môn để chỉ đạo thực hiện thành công 6 nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trong năm 2018.

Bộ phận truyền thông KTX Mễ Trì