Danh sách các bạn sinh viên tham gia chương trình thực tế tại doanh nghiệp ngày 15/6/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN
 ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC TẾ TẠI CÔNG TY SAMSUNG
Ngày 15.6.2018
         
STT Họ và Tên Khoa Khóa Số điện thoại Ghi chú
1 Bùi Thị Thanh Thuý     0912925786 CB
2 Trịnh Thị Hồng     0985619068 CB
3 Dương Thị Minh Ngọc Lưu trữ&QTVP K61 975644460 MT
4 Hoàng Thị Minh Anh Đông phương K62 1694493385 MT
5 Nguyễn Thị Phượng Quốc tế học K59 1655200144 MT
6 Cà Thị Nhươi Xã hội học K62 1675620963 MT
7 Nguyễn Thị Huyền Ngôn ngữ K60 1678064787 MT
8 Phan Thị Minh Đông phương K62 1628069166 MT
9 Hoàng Thị Anh Lưu trữ&QTVP K62 1665665059 MT
10 Bùi Thị Ngọc Đông phương K62 1673291983 MT
11 Triệu Nguyễn Hoài Thương Đông phương K62 1666589350 MT
12 Nguyễn Thị Thúy Hồng Môi trường K59 983191829 MT
13 Trần Thị Hương Văn học K60 1663769486 MT
14 Hà Vũ Thị Hường Văn học K60 904585019 MT
15 Nguyễn Thị Phương Anh Văn học K60 1213256397 MT
16 Ngô Thị Thu Hiền Thông tin thư viện K61 1659445252 MT
17 Nguyễn Thị Lán Văn học K61 1652080945 MT
18 Nguyễn Khánh Thương Quản trị văn phòng K61 1625737577 MT
19 Dương Thị Thảo Quản trị văn phòng K61 1646133322 MT
20 Trần Thị Ngân Quản trị văn phòng K61 1658222120 MT
21 Mẫn Thị Phượng Quản trị văn phòng K61 987348995 MT
22 Trần Thanh Bình Môi trường   1683496002 MT
23 Trần Thị Hoa Vật lý K59 1662959745 MT
24 Phạm Lan Ngọc Tâm lý   1653473725 MT
25 Lê Thị Kiều Thư Lưu trữ&QTVP K61 1697150622 MT
26 Nguyễn Văn Nguyên Chính trị K62 1626029922 MT
27 Lê Văn Hùng Địa chất K62 1652409945 MT
28 Hoàng Văn May Triết K59 1632910224 MT
29 Quách Quỳnh Hoa     0934282116 CB
30 Ngô Thị Ngọc Anh     0963719539 CB
31 Nghiêm Thị Hiên QTKD K61 1666787529 NN
32 Trần Thị Hồng Mai Nhật K60 1239993379 NN
33 Đỗ Ngọc Bích Anh K61 969470748 NN
34 Lê Thị Huệ  KT K60 911676641 NN
35 Nguyễn Thành Hải KT K61 1686246622 NN
36 Nguyễn Thị Cẩm Huyền KT K61 941101656 NN
37 Phạm Thị Thu Hằng KT K62 1652624917 NN
38 Trần Ngọc Khánh Linh KT K60 1642792010 NN
39 Phạm Thị Lan Anh KT K62 1696213539 NN
40 Nguyễn Lương Duyên Anh KT K62 1255096587 NN
41 Dương Thị Hằng KT K62 982456603 NN
42 Lê Thị Huệ KT K60 1685768907 NN
43 Nguyễn Thanh Hải KT K61 1686246622 NN
44 Phạm Thu Hà KT K60 1679257927 NN
45 Trần Thị Lan Anh KT K60 965183884 NN
46 Nguyễn Thị Trang KT K60 1657229566 NN
47 Nguyễn Minh Trang KT K60 983763365 NN
48 Phạm Thu Uyên KT K60 962075725 NN
49 Vũ Hồng Thu KT K60 971529574 NN
50 Ninh Thị Hoa KT K60 976082397 NN
51 Nguyễn Thị Phượng KT K60 1685617145 NN
52 Nguyễn Thảo Nhi Trung K60 963128268 NN
53 Nguyễn Thị Thu Trung K60 165374903 NN
54 Đặng Thị Sương Luật K60 981248949 NN
55 Trần Thị Hồng Mai Nhật K60 1239993379 NN
56 Phạm Minh Anh KT K61 1696213539 NN
57 Bùi Thị Bích Loan KT K61 1689266286 NN
58 Nguyễn Tiến Trí An Anh K61 963719539 NN
59 Nguyễn Thị Thu Hương CN K61 1666376226 NN
60 Nguyễn Việt Hùng     0912806786 CB
61 Phạm Hữu Phú Toán K61   NT
62 Nguyễn Thiện Xuân Lộc Toán K61   NT
63 Phạm Huệ Nhi Hoá K62   NT
64 Dương Thị Sen KHQL K60 1669280576 NT
65 Nguyễn Thị Hồng XHH K60 1699488890 NT
66 Lê Văn Cương Ngôn ngữ  K62 1658641864 NT
67 Lại Việt Hoàng Hoá K62 1235985441 NT
68 Dương Trọng Cường Vật lý K62 1239102199 NT
69 Nguyễn Thị Trang Nhung Ngôn ngữ  K62 963797162 NT
70 Mai Thị Thu Trang Báo chí K62 906211351 NT
71 Chử Đức Hành Vật lý K62 927823428 NT
72 Nguyễn Hương Giang KHQL K60 1687167542 NT
73 Vũ Thị Duyên Môi trường K59 973716356 NT
74 Lại Thị Lệ Giang Địa lý K59 984874975 NT
75 Dương Thu Hiền Môi trường K59 974278924 NT
76 Nguyễn Thị Linh Địa lý K59 984874975 NT
77 Đỗ Thị Mỹ Duyên Đông phương K61 1652823344 NT
78 Nguyễn Văn Nam Vật lý K62 1664826042 NT
79 Lê Phương Thảo Sinh học K62 1646859159 NT
80 Đào Thị Huyền Hoá K60 1642363068 NT
81 Nguyễn Thị Liên Hoá K60 1668241769 NT
82 Nguyễn Thị Khánh Linh Môi trường K60 914571409 NT
83 Võ Nhật Minh Môi trường K60 1698447497 NT
84 Dương Khánh Linh Môi trường K60 1293282914 NT
85 Đặng Thị Diễm Hường Hoá K60 961065428 NT
86 Ngô Thị Ngọc Anh Hoá K60 1632121997 NT
87 Nguyễn Hữu Đoài Toán cơ tin học K60 904616491 NT
88 Lê Thị Hương Hoá K60 1672054315 NT
89 Nguyễn Thị Huyền Ngôn ngữ K60 1678064787 NT
90 Đoàn Văn Bắc Toán cơ tin học K60 1674851071 NT
91 Lê Ngọc Long Hoá K62 1694807430 NT

Các bạn xem tải về danh sách tại file đính kèm.