Thông báo thay đổi Logo của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (CSS) - ĐHQGHN xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý phụ huynh và HSSV, các đơn vị đào tạo, các đơn vị đối tác về việc thay đổi Logo của Trung tâm.

          Thực hiện quy định của ĐHQGHN về công tác quản trị thương hiệu và quảng bá hình ảnh ĐHQGHN tại văn bản số 123/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/01/2015; Trung tâm đã xây dựng bộ nhận diện và được ĐHQGHN phê duyệt (công văn số 2594/ĐHQGHN-VP ngày 07/8/2018). Từ ngày 8/8/2018, logo Trung tâm Hỗ trợ sinh viên như sau:

       

          a) Hình dáng logo: hình tròn

          b) Màu sắc: Bên trong màu xanh thể hiện sự vững trãi, tin cậy; viền ngoài màu đỏ thể hiện sức mạnh và sự nhiệt huyết.

          c) Bề mặt logo hiển thị tên viết tắt bằng tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội: VNU, tên viết tắt bằng tiếng Anh của Trung tâm: CSS.

          d) Ý nghĩa logo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm: hình ảnh đầu tiên chúng ta nhìn thấy là hình ảnh chim bồ câu đại diện cho tình yêu và hạnh phúc dưới mái nhà chung VNU vừa thể hiện khát vọng bay cao xa hơn nữa trong tương lai; Tiếp theo là hình ảnh ngọn lửa thể hiện nhiệt huyết, với nét vẽ vút bay thể hiện sự lớn mạnh, phát triển. Bên cạnh đó, với chủ ý cách điệu hình ngọn lửa với 3 dấu bay lên thể hiện 3 nhiệm vụ chính của Trung tâm đó là hỗ trợ đời sống, hỗ trợ học tập, hỗ trợ thực tập và việc làm của HSSV - đi lên và phát triển cùng ý nghĩa của “ngọn lửa”; Hình ảnh cánh chim được cách điệu từ chữ S (Sinh viên) với ý nghĩa lấy sinh viên làm trung tâm. Với Logo mới này sẽ là phương tiện nhận diện thương hiệu hiệu quả, giúp quý phụ huynh và HSSV, các đơn vị đào tạo, các đơn vị đối tác dễ dàng nhận ra Trung tâm.

          Logo mới sẽ tự động có hiệu lực với tất cả các hợp đồng, văn bản, trang thông tin điện tử và sản phẩm thuộc thương hiệu CSS. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Trung tâm không thay đổi.  
          Xin trân trọng thông báo./.