Trung tâm Hỗ trợ sinh viên nhận Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Sáng ngày 25/12, tại Hội trường Tầng 2 CLB Sinh viên, KTX Ngoại ngữ, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Tổng kết năm 2018.

Phó giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, ông Trần Quốc Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm QUACERT đã trao Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên lên nhận đại diện là ông Hoàng Trọng Nghĩa - Giám đốc Trung tâm. Ông đã gửi lời chúc mừng tới hoạt động quản lý, phục vụ sinh viên nội trú của Trung tâm và cũng đề nghị Trung tâm giữ vững kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục đạt được chứng nhận trong những lần đánh giá tiếp theo.

Tiếp theo chương trình, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã báo cáo tổng kết năm 2018 và nêu lên phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó trong số chỉ tiêu kế hoạch đã hoàn thành của Trung tâm có 13/14 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Bản tổng kết cũng đề ra những nhiệm vụ trong tâm trong năm 2019 cho từng lĩnh vực cụ thể, trong đó nhấn mạnh hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn thay mặt cho lãnh đạo ĐHQGHN ghi nhận và đánh giá Trung tâm đã ngày càng khẳng định được vị thế của mình: Trung tâm đã phối hợp với Ban Chính trị & Công tác HSSV làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho HSSV; cùng với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN tổ chức nhiều sự kiện lớn mang lại hình ảnh và thương hiệu cho ĐHQGHN; Đơn vị đã được chứng nhận ISO; công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng… Tuy nhiên, do cơ sở vật chất với quỹ phòng hạn hẹp, xuống cấp, mưa bão vẫn còn gây khó khăn tới việc đáp ứng nhu cầu cao của giao lưu sinh viên quốc tế. ĐHQGHN hỗ trợ TT cải tạo một số phòng ở tại KTX Mễ Trì cho sinh viên quốc tế.

Cùng với đó Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn chỉ đạo TTHTSV xác định năm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 như sau: Một là, tiếp tục chú ý tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ và HSSV duy trì sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; Hai là, chuyển triết lý quản lý sang hỗ trợ, dịch vụ và kiến tạo để tạo môi trường, kết nối các bên và tạo điều kiện cho sinh viên; Ba là, quản lý tốt CSVC mặc dù bị phân tán, hạn hẹp, đối tượng sinh viên đa dạng; Bốn là, tư vấn tham mưu cho các ban liên quan các vấn đề của Trung tâm đặc biệt nâng cao hoạt động của các KTX để phát triển Trung tâm đồng đều; Năm là, hướng tới hoạt động của Trung tâm tại Hoà Lạc, bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa - Giám đốc TTHTSV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn về 05 nhiệm vụ mà Phó Giám đốc yêu cầu và khẳng định quyết tâm khắc phục những việc chưa làm được và thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn đã trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho KTX Mễ Trì - Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp ĐHQGHN cho ông Phạm Đình Việt - Trưởng BQL KTX Mễ Trì, bà Trần Thị Hồng Thái - chuyên viên KTX Ngoại ngữ. Giám đốc TTHTSV đã trao các danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích trong năm 2018.

Cũng trong chương trình Hội nghị Trung tâm đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân của TT nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm 03 đồng chí đảm bảo các tiêu chí đặt ra.

Năm 2018, TTHTSV được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN đối với 01 tập thể lao động xuất sắc, có 02 tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể lao động tiên tiến, 02 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN, 12 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 55 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.