Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thăm dò ý kiến

Để có thể quản lý và phục vụ tốt hơn cho HSSV nội trú, bạn vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của bạn:

Thống kê

 • 1508919
 • Hôm nay250
 • Hôm qua777
 • Trong tháng11089
 • Tổng cộng1508919

Lịch vạn niên

12/2011
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • slideshow 1

Phòng Hành chính - Tổ chức

Ngày tạo : 08:26:44 18-08-2015

Số lần đọc : 3933

 

Số điện thoại liên hệ: (024)3 754 7422

Trưởng phòng: Bà Đinh Thị Tuyết Mai

Phó phòng: Ông Nguyễn Việt Hùng

I/. Chức năng

Phòng Hành chính - Tổ chức có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm về công tác hành chính - tổng hợp; tổ chức - cán bộ; thanh tra - pháp chế; quản lý cơ sở vật chất - phát triển dịch vụ; hợp tác - phát triển và truyền thông.

II/. Nhiệm vụ

2.1. Công tác hành chính, tổng hợp

2.1.1. Lập kế hoạch công tác

a, Xây dựng các chương trình công tác: tuần, tháng, quý, năm của Ban Giám đốc và của Trung tâm.

b, Lên kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Trung tâm, các buổi làm việc của Giám đốc với các tập thể, cá nhân trong và ngoài Trung tâm.

c, Lập kế hoạch sử dụng và điều động xe ô tô.

2.1.2. Xây dựng văn bản

a, Xây dựng các loại báo cáo: Báo cáo giao ban tháng, giao ban quý và báo cáo tổng kết năm của Trung tâm; Báo cáo chuẩn bị giao ban hàng quý của ĐHQGHN.

b, Xây dựng các văn bản về các mảng công tác thuộc lĩnh vực hoạt động của phòng.

2.1.3. Tổng hợp, thống kê

a, Thực hiện việc tổng hợp tình hình và kết quả các mặt hoạt động của các đơn vị trong Trung tâm, đề xuất và kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện.

b, Là đầu mối hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác tổng hợp, thống kê định kỳ và đột xuất.

c, Thực hiện công tác thống kê theo quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trung tâm. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê của đơn vị.

2.1.4. Công tác văn thư lưu trữ

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trung tâm:

a, Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, chuyển các công văn, tài liệu gửi đến, gửi đi trong phạm vi quyền hạn.

b, Tổ chức quản lý và thực hiện chế độ bảo vệ các tài liệu mật theo quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trung tâm.

c, Quản lý các loại con dấu của Trung tâm và sử dụng các con dấu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

d, Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, tài liệu do Trung tâm ban hành, chứng thực chữ ký theo quy định của Nhà nước và của Giám đốc.

e, Quản lý và phục vụ công tác thông tin liên lạc, thư báo; Quản lý, theo dõi và cung ứng văn phòng phẩm, báo chí cho các phòng chức năng.

2.1.5.Lễ tân

a, Thực hiện công tác lễ tân và thường trực tiếp dân của Trung tâm; Tổchức đón và hướng dẫn khách đến làm việc.

b, Chuẩn bị các tài liệu liên quan, điều kiện vật chất, kỹ thuật và các điều kiện khác thuộc lĩnh vực được phân công để phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Trung tâm và các buổi làm việc của Ban Giám đốc.

c, Chuẩn bị và in các ấn phẩm làm quà tặng, chúc mừng… phục vụ công tác giao dịch, đối ngoại của Trung tâm.

d, Làm các thủ tục phục vụ Ban giám đốc và các đoàn đi công tác.

2.2. Công tác tổ chức và cán bộ

2.2.1. Công tác tổ chức

a, Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược và kế hoạch năm học của Trung tâm.

b, Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

c, Đề xuất việc thành lập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị do Trung tâm quản lý.

d, Lập kế hoạch nhân lực hàng năm theo Đề án vị trí việc làm đã được ĐHQGHN phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm.

2.2.2. Công tác cán bộ

a, Tổ chức tuyển dụng cán bộ, viên chức (CBVC) và người lao động theo đúng các quy định của Nhà nước. Bố trí, điều động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của Trung tâm.

b, Là đầu mối thực hiện các công tác về lương, phụ cấp và các chế độ chính sách khác cho CBVC và người lao động.

c, Thực hiện các thủ tục cử CBVC và người lao động đi công tác, học tập, tham quan trong và ngoài nước.

d, Là đầu mối hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong Trung tâm.

e, Thực hiện các quy trình để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động các chức vụ thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

f, Quản lý hồ sơ và cập nhật thông tin CBVC và người lao động trong Trung tâm theo quy định hiện hành.

2.3. Công tác thanh tra, pháp chế

2.3.1. Công tác thanh tra

a, Xây dựng cơ sở dữ liệu, tin học hóa công tác thanh tra của Trung tâm. Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra sau khi được thủ trưởng đơn vị đồng ý.

b, Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, quy định, kết luận, chỉ đạo của ĐHQGHN về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.

c, Thẩm tra, xác minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, bộ phận trong đơn vị thực hiện các quy định, kết luận, kiến nghị, quyết định thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

d, Chuẩn bị nhân sự và trình Giám đốc quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, các vấn đề thuộc thẩm quyền và đề xuất biện pháp xử lý.

e, Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức, các bộ phận trong đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác Thanh tra.

2.3.2. Công tác pháp chế

a, Là đầu mối, phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức rà soát, thẩm định văn bản của đơn vị; Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các chương trình công tác, các kết luận, chỉ đạo của Giám đốc.

b, Tổ chức và phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật, quy chế, quy định của ĐHQGHN, của đơn vị cho viên chức và người lao động.

c, Tư vấn pháp luật cho thủ trưởng đơn vị về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, của viên chức và người lao động.

d, Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện văn bản Pháp luật, văn bản của ĐHQGHN và của Trung tâm.

2.4. Công tác hợp tác,phát triểnvà truyền thông

2.4.1. Công tác hợp tác, phát triển 

a, Xây dựng kế hoạch hợp tác và phát triển của Trung tâm.

b, Đầu mối thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác; phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để tìm kiếm học bổng, thực tập và việc làm cho sinh viên; hỗ trợ xúc tiến các dự án, chương trình hợp tác phát triển của Trung tâm.

c, Quản lý hoạt động hợp tác của Trung tâm; quản lý đoàn ra, đoàn vào; tổ chức  hội nghị, hội thảo; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo cam kết với các đối tác có thoả thuận hợp tác.

2.4.2. Công tác truyền thông

a,  Quản trịnội dung, hình ảnh của website và cập nhật thông tin về tất cả các hoạt động của Trung tâm. Quản lý trang Facebook của Trung tâm và fanpage của Bộ phận truyền thông (nếu có).

b, Tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông.

c, Xuất bản các ấn phẩm truyền thông.

d, Là đầu mối làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí; tổ chức họp báo, viết thông cáo báo chí.

e, Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của Trung tâm.

2.5. Công tác quản lý và phát triển dịch vụ

a, Tư vấn, đề xuất các giải pháp quản lý, phát triển các hoạt động dịch vụ, phục vụ theo nhu cầu của HSSV.

b, Là đầu mối thương thảo, soạn thảo các Hợp đồng dịch vụ, phục vụ với các đối tác.

c, Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ, phục vụ.

d, Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo hướng xã hội hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống , học tập, nghiên cứu khoa học và việc làm cho HSSV.

2.6. Công tác quản lý CSVC, đầu tư và xây dựng cơ bản

a, Quản lý cơ sở vật chất: đất đai, nhà cửa, công trình công cộng, công trình kiến trúc, tài sản, trang thiết bị.

b, Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, cải tạo, bảo dưỡng cơ sở vật chất.

c, Là đầu mối hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất.

III/. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.


 

 • Thông tin tuyển sinh
 • Quản lý ký túc xá
 • Quản lý cán bộ
 • Lịch công tác
 • Quản lý công văn
 • Thông báo
 • dang nhap email

Bản đồ

 • Trung tâm phát triển
 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
 • Khoa Luật
 • Khoa quốc tế
 • Viện Công nghệ thông tin
 • Đại học Ngoại Ngữ
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Giáo dục
 • Đại học Kinh tế
 • Đại học Khoa học tự nhiên
 • Đại học Công nghệ