Thăm dò ý kiến

Để có thể quản lý và phục vụ tốt hơn cho HSSV nội trú, bạn vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của bạn:

Thống kê

 • 1510890
 • Hôm nay286
 • Hôm qua420
 • Trong tháng13060
 • Tổng cộng1510890

Lịch vạn niên

12/2011
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • slideshow 1

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Ngày tạo : 02:11:40 22-12-2012

Số lần đọc : 7479

 

Số điện thoại liên hệ: (024)3 754 9532

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Minh Huệ

I/. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch nhiệm vụ, tài chính, kế toán của Trung tâm.

II/. Nhiệm vụ

2.1. Công tác kế hoạch

a, Xây dựng kế hoạch tài chính trung và dài hạn của Trung tâm.

b, Là đầu mối tổng hợp, xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của Trung tâm.

c, Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ củaTrung tâm.

d, Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm để trình phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

2.2. Công tác tài chính, kế toán

a, Tổ chức thu đúng, thu đủ và quản lý toàn bộ nguồn thu, chi của Trung tâm. Thực hiện công tác tài chính, kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b, Xây dựng phương án chi trả lương, thu nhập tăng thêm cho CBVC và người lao động. Thực hiện thanh quyết toán các khoản thu, chi, công nợ đúng kỳ hạn.

 c, Tham mưu và xây dựng các phương án tài chính cho các chương trình, dự án, hợp đồng liên kết, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng kinh tế của Trung tâm với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

d, Xây dựng và chịu trách nhiệm về độ chuẩn xáccác văn bản liên quan đến công tác tài chính, kế toán và quản lý tài sản của Trung tâm. Lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

e, Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo đối với cơ quan tài chính cấp trên. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo đúng quy định của Pháp luật.

f, Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ. Công khai và thực hiện nghiêm túc luật, chế độ, chính sách, quy định tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

g, Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc nộp thuế của Trung tâm; thuế thu nhập cá nhân (nếu được ủy quyền) theo đúng quy định hiện hành.

h, Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị hạch toán độc lập (nếu có) thực hiện đúng luật, chế độ, chính sách, quy định tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

i, Thực hiện lưu trữ báo cáo, sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành.

2.3. Công tác quản lý CSVC

a, Kiểm tra, giám sát việc mua sắm, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, lập hồ sơ sổ sách quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b, Là đầu mối thực hiện công tác kiểm kê tài sản định kỳ và đột xuất của Trung tâm.

c, Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) quản lý cơ sở vật chất trong toàn đơn vị.

d, Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đầu tư, cải tạo, bảo dưỡng cơ sở vật chất và quản lý  hoạt động dịch vụ.

III/. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.


 

 • Thông tin tuyển sinh
 • Quản lý ký túc xá
 • Quản lý cán bộ
 • Lịch công tác
 • Quản lý công văn
 • Thông báo
 • dang nhap email

Bản đồ

 • Trung tâm phát triển
 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
 • Khoa Luật
 • Khoa quốc tế
 • Viện Công nghệ thông tin
 • Đại học Ngoại Ngữ
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Giáo dục
 • Đại học Kinh tế
 • Đại học Khoa học tự nhiên
 • Đại học Công nghệ