Quy trình,thủ tục đăng ký nội trú dành cho sinh viên quốc tế

RESIDENT PROCEDURE: Introduction video

 

 

I. Đối tượng vào ở KTX

    Là sinh viên, chuyên gia nước ngoài học tập, công tác tại các đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

II. Quy trình làm thủ tục nội trú

            Các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nội trú

- Giấy giới thiệu của Khoa, trường, các đơn vị trực thuộc.

- Hộ chiếu, visa (photo)

Các bước làm thủ tục đăng ký ở KTX

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu

+ SV liên hệ với trường, khoa xin giấy, email giới thiệu.

+ Đại diện trường, khoa hoặc SV liên hệ với BQL KTX.

Bước 2: Phản hồi

+ BQL trả lời về tình trạng chỗ ở có thể sắp xếp.

Bước 3: Đón tiếp

+ SV điền form thông tin ( theo mẫu của KTX), nộp bản photo hộ chiếu, visa.

+ SV làm thủ tục thanh toán lệ phí nhà ở, nhận bàn giao phòng.

Vietnamese