Cẩm nang sinh viên nội trú

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ra mắt cuốn cẩm nang sinh viên nội trú bản điện tử. Cuốn cẩm nang được xây dựng và thiết kế rất thân thiện, dễ sử dụng, nội dung phong phú nhằm cung cấp thông tin, chỉ dẫn giúp sinh viên nội trú hiểu hơn về cuộc sống nội trú.

Link điện tử xem tại: https://online.pubhtml5.com/zjhjb/pydl/
Hoặc quét mã QR: