Giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019

Thực hiện Công văn số 48/ĐHQGHN-HTPT ngày 08/01/2019 của ĐHQGHN về việc giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông tin tới các bạn HSSV nội trú về các chương trình học bổng này, cụ thể như sau:

1. Chính phủ các nước miễn học phí, hỗ trợ chỗ ở, một phần sinh hoạt phí; Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, chi phí đi lại khứ hồi từ Việt Nam đến nơi học.

2. Thông tin chi tiết về đối tượng dự tuyển, điều kiện tham gia dự tuyển, danh mục hồ sơ dự tuyển được quy định tại Thông báo tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được ban hành, đăng tải trên các trang web: www.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang web: www.vied.vn của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian thông báo tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển chọn ứng viên theo các chương trình học bổng bắt đầu từ Quý I đến Quý III hằng năm theo thông báo của phía nước ngoài (chi tiết theo bảng đính kèm). Ứng viên trúng tuyển sẽ được cử đi học vào Quý IV của năm thông báo tuyển sinh. Thông tin giải đáp và hướng dẫn đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019 liên hệ qua email: tuyensinh@vied.vn

Chi tiết Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 tại file đính kèm./.

File đính kèm: