Thông báo của nhà trường

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BGD ĐT ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành Qui chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân;

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, c

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 3504/BKHĐT-KTĐN ngày 28/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) về việc đề nghị cử cán bộ dự tuyển học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản.

Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo kỹ năng mềm miễn phí cho sinh viên nội trú với các nội dung cụ thể n

Từ ngày 24-27/6/2019, các thí sinh sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Một số thông tin về bệnh sốt xuất huyết Dengue

1. Bệnh Sốt xuất huyết là gì:

TRƯỜNG ANH NGỮ RES được thành lập vào 05/2007 tại Hà Nội.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã nhận được danh sách đăng ký của 439 bạn sinh viên đến từ các chuyên ngành trong và ngoài ĐHQGHN.

Pages