Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và công bố thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển vòng 2

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HCTC ngày 09/6/2020 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo như sau:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (vòng 1): Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 07 người, người đủ điều kiện dự tuyển: 07 người, không có trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển.

1. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN (VÒNG 1)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí dự tuyển

Trình độ

1

Nguyễn Thị Vân Anh

29/11/1981

Chuyên viên quản lý sinh viên

Thạc sĩ

2

Ngô Thị Khánh Hoa

01/10/1971

Chuyên viên quản lý sinh viên

Cử nhân

3

Trịnh Thị Hồng

12/02/1988

Chuyên viên quản lý sinh viên

Cử nhân

4

Hoàng Thị Thu Hương

15/08/1982

Chuyên viên hỗ trợ sinh viên

Thạc sĩ

5

Lê Hoàng Hạc

18/09/1983

Kỹ sư xây dựng cơ bản và sửa chữa thường xuyên

Kỹ sư

6

Đoàn Văn Khá

23/07/1994

Kế toán viên

Cử nhân

7

Nguyễn Thùy Linh

03/01/1990

Kế toán viên

Cử nhân

   Ấn định danh sách là 07 người./.

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THAM GIA PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN

- Thời gian: 09h00’, ngày 18/8/2020  (Thứ Ba).

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Câu lạc bộ sinh viên Ký túc xá Ngoại ngữ, số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Lưu ý: Nội quy, quy chế xét tuyển được niêm yết tại địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển trước ngày tổ chức xét tuyển 1 ngày. Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển
vòng 2 chủ động để nắm bắt thông tin phục vụ kỳ xét tuyển.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo để thí sinh biết và thực hiện.