Thông báo kế hoạch tổ chức lớp kỹ năng PR cho bản thân

Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo kỹ năng mềm miễn phí cho sinh viên nội trú với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Định hướng sinh viên trong việc học tập, rèn luyện kỹ năng mềm; hỗ trợ sinh viên trang bị, bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng phục vụ quá trình học tập, phát triển sự nghiệp của bản thân và khởi nghiệp;

          - Tạo môi trường và các điều kiện để sinh viên được học hỏi, tập huấn kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn thông qua việc giao lưu trực tiếp với các chuyên gia.

          - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được học trên ghế nhà trường trong phỏng vấn, xin việc, tăng cơ hội có việc làm của sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

          - HSSV đang nội trú tại các KTX của Trung tâm có nhu cầu và nguyện vọng tham gia (ưu tiên Ban đại diện SVNT, thành viên các CLB, cán bộ đoàn hội và SV năm 3, năm 4).

          - Số lượng tối đa 90 học viên.

III. NỘI DUNG

1. Thời gian, địa điểm:

          - Thời gian: 17h30 - 20h45 ngày 25/04/2019 (Thứ 5)

          - Địa điểm: Giảng đường nhà A-B, KTX Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Nội dung: Kỹ năng “PR” cho bản thân

            - PR là gì?

          - Nghệ thuật “PR” bản thân trước nhà tuyển dụng

          - Cách xây dựng hình ảnh cá nhân

          - Kỹ năng viết bài PR bản thân

          - Thực hành

3. Hình thức: Học tập trung tại Hội trường lớn trong thời gian 01 buổi 

4. Kinh phí: miễn phí 

Các bạn sinh viên đăng lý tại link sau: https://forms.gle/k6eiEVJTfw4x6cfA9

Hạn đăng ký đến hết ngày 18/04/2019 hoặc đến khi đủ số lượng 90 học viên.