Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thông báo số 50 /TB-TTHTSV ngày 07/7/2020 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN.

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 2645/ĐHQGH-TCCB ngày 27/8/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng viên chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ công văn số 1530/TCCB-ĐHQGHN ngày 26/5/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đồng ý phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

-  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Vị trí, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

1. Số lượng, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm công tác của vị trí việc làm cần tuyển dụng:

TT

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và

kinh nghiệm liên quan

1.

Chuyên viên

Quản lý sinh viên, BQL Ký túc xá Mễ Trì

03

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về Quản trị nhân sự, Quản lý giáo dục, …

- Có 3 năm kinh nghiệm quản lý sinh viên nội trú tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.

Chuyên viên Hỗ trợ sinh viên, BQL Ký túc xá Mễ Trì

01

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về Quản trị nhân sự, Quản lý giáo dục, …

- Có 3 năm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên nội trú: tổ chức sự kiện. hội thảo, hội nghị, các câu lạc bộ, tư vấn, việc làm hoặc có quan hệ mở rộng với các đối tác trong và ngoài ĐHQGHN để tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cho HSSV nội trú.

3.

Kỹ sư Xây dựng cơ bản, sửa chữa thường xuyên, Phòng Hành chính -Tổ chức

01

 - Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về xây dựng, kiến trúc.

- Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư cải tạo, sửa chữa ở các đơn vị sự nghiệp công lập.

4.

Kế toán viên, Phòng Kế hoạch- Tài chính

02

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hoặc tốt nghiệp đại học, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có kinh nghiệm về công tác thanh quyết toán, tiền lương, bảo hiểm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Tổng cộng

07

 
 

2. Tiêu chuẩn về ngoại ngữ, trình độ tin học và các tiêu chuẩn khác:

TT

Tiêu chuẩn

Yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên viên

Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp kế toán viên

Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp kỹ sư

1.

Ngoại ngữ

Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; hoặc có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; hoặc có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; hoặc có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2.

Tin học

Có chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

Có chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

Có chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

3.

Yêu cầu khác về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

 

 

Có chứng chỉ/chứng nhận bồi dưỡng về giám sát xây dựng và thi công công trình, chứng chỉ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

4.

Kỹ năng

Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử; làm việc nhóm; tổng hợp, đánh giá.

Sử dụng thành thạo các phần hành kế toán.

Sử dụng thành thạo autocad; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng đàm phán, thương thuyết.

5.

Phẩm chất

Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

6.

Ngoại hình/sức khoẻ

Có đủ sức khỏe

Có đủ sức khỏe

Có đủ sức khỏe

7.

Khác

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 29/11/2018.

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh cỡ 4×6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao có công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển. Đối với bằng cấp và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cần nộp bản công chứng Giấy công nhận văn bằng của Bộ GD&ĐT; bản dịch công chứng văn bằng và bảng điểm.

- Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

- Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ (do y tế quận, huyện trở lên cấp).

- Bản sao có công chứng các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Văn bản, hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội).

Lưu ý: Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phát hiện người sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trung tâm sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Hồ sơ đã nhận không trả lại.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: Từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 08/8/2020 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần)

- Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243.7547.422

3. Lệ phí dự tuyển viên chức: 500.000 đồng/người dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng).

IV. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm phía dưới tại thông báo này) theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút

- Nội dung phỏng vấn:

+ Kiến thức chung: Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Luật viên chức năm 2010; các quy định có liên quan, các hiểu biết về ĐHQGHN và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

+ Kiến thức chuyên môn: về vị trí việc làm, lĩnh vực tuyển dụng.

3. Thời gian xét tuyểnSẽ được thông báo trên Website: http://css.vnu.edu.vn

4. Địa điểm xét tuyểnTrung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.                                                                     

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN - ĐHQGHN

File đính kèm: