Thông báo của nhà trường

ĐHQGHN nhận được thông báo tuyển dụng thực tập sinh của các công ty thành viên Tập đoàn Vingroup năm 2019.

Thực hiện Công văn số 48/ĐHQGHN-HTPT ngày 08/01/2019 của ĐHQGHN về việc giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông

Ban Quản lý KTX Mễ Trì thông báo một số hoạt động trong tháng 12 và chương trình Chào năm mới 2019 đối với HSSV nội trú như sau:

1. Các hoạt động chung của KTX

THÔNG BÁO

Tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2018
của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Căn cứ vào kế hoạch năm học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị đào tạo và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên về việc đón tiếp sinh viên nội trú và mức thu lệ phí phòng ở năm học 201

  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (CSS) - ĐHQGHN xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý phụ huynh và HSSV, các đơn vị đào tạo, các đơn vị đối tác về việc thay đổi Logo

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên KHTN được duyệt ở nội trú tại KTX Mễ Trì năm học 2018 - 2019.

Pages