CHÀO MỪNG 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH MÙNG 2/9

Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)