Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TTHTSV lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV), tiến tới đại hội Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đã và đang được Đảng bộ Trung tâm triển khai tích cực theo tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của đảng bộ cấp trên.

BCH Đảng bộ TTHTSV đã hướng dẫn các chi bộ tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đây là tiền đề cho việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TTHTSV lần thứ VII. BCH Đảng bộ TTHTSV khóa VI đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban công tác chuẩn bị Đại hội TTHTSV lần thứ VII; đồng thời hoàn thành các đề án nhân sự cấp ủy, UBKT, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI. Công tác chuẩn bị cho đại hội đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định trong đó việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, tổng hợp ý kiến đóng góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội XIII của Trung ương được thực hiện theo đúng hướng dẫn với tinh thần dân chủ, công khai. Sau khi thực hiện công tác duyệt đại hội, Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ TTHTSV lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 05/6/2020 tại Hội trường Tầng II, CLB sinh viên, KTX Ngoại ngữ.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đảng bộ TTHTSV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đoàn kết đơn vị; phát huy sức mạnh xây dựng TTTHTSV ngày càng phát triển.