Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(HNM) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU (ngày 27-9-2021) về tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021).

Theo đó, nội dung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, với hào khí, trí tuệ Thăng Long, khát vọng hòa bình, phẩm chất hào hoa...

Ngày Giải phóng Thủ đô là một trong những mốc son chói sáng, mở ra thời kỳ mới của thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Đây là dịp để tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nỗ lực của mọi người dân Thủ đô, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để bảo vệ những thành quả chống dịch, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19…

Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí hân hoan, phấn khởi trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng tự hào với lịch sử của Thủ đô và đất nước, vui mừng trước những thành quả bước đầu của công cuộc phòng, chống dịch, cùng nhau chung tay giữ vững thành quả cách mạng, thành quả phòng, chống dịch.

Hữu Hoài