[Infographic] Ngày hội Gia đình VNU năm 2023

Với mong muốn đẩy mạnh sự gắn kết giữa các công đoàn viên và các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN, góp phần quảng bá hình ảnh về Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc và hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, Công đoàn ĐHQGHN tổ chức Ngày hội Gia đình VNU với chủ đề “Hòa Lạc xanh” với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

 VNU Media