Lịch sử ngày truyền thống Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN (07/01/2009 - 07/01/2019)

          Ngày 21/10/1995, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 438/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Nội trú sinh viên trên cơ sở sáp nhập các Ký túc xá và Trạm y tế của các trường đại học thành viên của ĐHQGHN.

          Ngày 7/1/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 52/QĐ-TCCB về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Nội trú sinh viên thành Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

          Sau 24 năm ổn định và phát triển, đến nay TTHTSV đã được được tổ chức QUACERT cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã khẳng định được vị thế của mình về công tác quản lý, phục vụ và hỗ trợ HSSV nội trú trong ĐHQGHN, các đơn vị đào tạo, phụ huynh và HSSV. Đây là dịp để nhắc lại và nhớ đến truyền thống tốt đẹp của Trung tâm. Trong năm mới 2019 CBVC với tâm huyết và trách nhiệm cùng xây dựng khối đoàn kết đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.