Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và Tổng kết năm 2019

Thực hiện Công văn số 3789/ĐHQGHN-VP ngày 26/11/2019 và Hướng dẫn số 1454/HD-ĐHQGHN ngày 27/5/2016 của ĐHQGHN về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Tổng kết năm 2019 tại các đơn vị trong ĐHQGHN.

Sáng ngày 09/01/2020, tại Hội trường Tầng 2 CLB Sinh viên, KTX Ngoại ngữ, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và Tổng kết năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN cùng lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHQGHN, lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) - ĐHQGHN.

Mở đầu Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã báo cáo tổng kết năm 2019 và nêu lên phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó trong số chỉ tiêu kế hoạch đã hoàn thành của Trung tâm có 16/16 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Bản tổng kết cũng đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 cho từng lĩnh vực cụ thể, trong đó nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn cho sinh viên đặc biệt các dịp diễn ra các sự kiện lớn của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN thay mặt cho lãnh đạo ĐHQGHN ghi nhận và đánh giá cao với những kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2019: Nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho sinh viên - Trung tâm đã làm rất tốt, đầu tư có trọng tâm trọng điểm cho sinh viên quốc tế, tăng cường các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong đó đã chú ý tới việc nâng cao kỹ năng cho sinh viên; PGS.TS Nguyễn Hiệu đã đánh giá cao việc Trung tâm đưa ISO 9001:2015 vào công tác quản trị - đây là một bước đi đáng ghi nhận. Ông khẳng định ĐHQGHN có vị trí cao trong bảng xếp hạng cũng có một phần đóng góp của TTHTSV.

Cùng với đó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHQGHN cho rằng TTHTSV xác định 09 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 sát với thực tế, trong đó Ông mong muốn với yêu cầu ngày càng cao, xu thế xã hội thay đổi rất nhanh, bối cảnh có nhiều thách thức với Trung tâm như: công tác tư tưởng chính trị cho sinh viên có nhiều biến động, ngân sách hạn hẹp đòi hỏi quyền tự chủ cao hơn, mọi hoạt động công khai minh bạch, đơn vị phải có cam kết với xã hội cao hơn nên nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của TTHTSV phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN để phát huy điểm mạnh tăng cường chất lượng sinh viên nội trú, hoạt động hỗ trợ,toàn diện cho sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam và chú trọng công tác chính trị tư tưởng, sức khỏe tinh thần cho sinh viên. Ông cũng nhấn mạnh thêm về Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần chuẩn bị chu đáo về Báo cáo chính trị, nhân sự cho Đại hội.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa - Giám đốc TTHTSV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHQGHN và khẳng định tiếp tục phát huy những điểm mạnh của Trung tâm cũng như làm tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Nhiều tham luận đến từ các CBVC của Trung tâm đã được trình bày tại Hội nghị mang lại không khí phấn khởi khi cùng nhau trả lời về các vấn đề còn đang được lãnh đạo quan tâm trong thời gian tới: Quản trị rủi ro tại TTHTSV, Công tác hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh đặc biệt và khuyết tật, Phát huy vai trò tự quản và phát huy nét đẹp văn hóa trong HSSV nội trú, Xây dựng văn hóa chất lượng, thực hiện tốt văn hóa công sở tại TTHTSV.