Văn bản TCCB 2

Số hiệu: 
10/2012/QH13
Ngày văn bản: 
Monday, June 18, 2012
Trích yếu: 
Bộ luật lao động
File đính kèm: 
Ngày có hiệu lực: 
Wednesday, May 1, 2013