Thông báo của nhà trường

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024 của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (TTHTSV) - ĐHQGHN;

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, ĐHQGHN tổ chức buổi tư vấn trực tuyến công tác
Ngày 18/4/2023, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN về việc ban
Ngày 8/3/2023, ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 688/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Khung hạ tầng ICT đô thị đ
Ngày 17/2/2023, Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/ĐU về triển khai v

Pages