Đảng bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong hai ngày 26, 27/3/2020, Đảng bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự  Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 có đại diện Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của các chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tới dự và chỉ đạo đại hội tại các chi bộ, đại diện Đảng ủy TTHTSV đã phát biểu chỉ đạo cấp ủy các chi bộ nêu cao tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, xây dựng Đảng đồng thời yêu cầu đảng viên trong chi bộ cần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy các Chi bộ: Văn phòng, KTX Mễ Trì, KTX Ngoại ngữ và Mỹ Đình nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 cùng tập thể đảng viên, viên chức sẽ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ TTHTSV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ:

Đại hội Chi bộ KTX Ngoại ngữ

Đại hội Chi bộ Văn phòng

Đại hội Chi bộ KTX Mễ Trì

Đại hội Chi bộ KTX Mỹ Đình