ĐHQGHN ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng

Ngày 10/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và "Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên".

 

Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hiệu và Phạm Bảo Sơn.

Tham dự còn có lãnh đạo và chuyên viên, ủy viên của Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra và các Ban của Đảng ủy ĐHQGHN; bí thư, phó bí thư cấp ủy và cán bộ làm công tác đảng vụ, phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) của 34 cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN.

Thực hiện Kế hoạch số 93, 94-KH/TU ngày 12/7/2022 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng thành phố giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2022; Kế hoạch số 121-KH-TU ngày 22/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về kế hoạch triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN ban hành kế hoạch triển khai và ứng dụng 2 phần mềm này. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã thành lập Tổ biên tập tin, bài trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”; chỉ đạo Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy ĐHQGHN và các cấp ủy cơ sở trực thuộc có kế hoạch đăng tin, bài trên phần mềm.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hiệu – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Giám đốc cho biết, ĐHQGHN đã và đang thúc đẩy chuyển đổi số, hình thành mô hình đại học số hóa trong tương lai gần. Ông cũng nhận định, việc chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản lý cũng như công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo sát sao. Việc thực hiện đồng bộ 02 phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và "Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên" góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ Thành phố nói chung và Đảng bộ ĐHQGHN nói riêng. Đồng thời, Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu bày tỏ, các phần mềm này không chỉ giúp các đảng viên và quần chúng nhân dân được tiếp cận thông tin chính thống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội, của ĐHQGHN.

Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai trong toàn Đảng bộ ĐHQGHN, được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt website thông dụng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, thành phố và ĐHQGHN; là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ thành phố và Đảng bộ ĐHQGHN để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; tổng hợp, cung cấp tin tức từ các kênh thông tin của Đảng, Nhà nước tới đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội và ĐHQGHN. Đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của Đảng viên.

Phần mềm "Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên" là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trên mạng diện rộng của Đảng, nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng từ Thành phố tới cấp ủy cơ sở, phối hợp với phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai các nhiệm vụ, thông tin tới chi bộ và đến từng đảng viên trong Đảng bộ thành phố Hà Nội; ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ của ban tổ chức cấp ủy các cấp và cấp ủy cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của ngành tổ chức xây dựng Đảng Thành phố; thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị; là kênh thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống; hướng tới thực hiện số hóa các tài liệu, hồ sơ của đảng viên với độ an toàn bảo mật cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Công ty Cổ phần tin học Tân Dân hướng dẫn thực hiện cài đặt ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và phần mềm "Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên"; giới thiệu mục tiêu, chức năng của ứng dụng; kỹ năng quản lý, vận hành, sử dụng, cập nhật thông tin, tài khoản, thông tin hồ sơ đảng viên, các tổ chức Đảng, sinh hoạt chi bộ, phản ánh, kiến nghị xây dựng Đảng trong ứng dụng…

Các tin liên quan:

Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: Thông qua nhiều nhiệm vụ quan trọng

Hội nghị lần thứ mười BCH Đảng bộ ĐHQGHN: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Trường Quốc tế tại Hòa Lạc và các nhiệm vụ quan trọng khác

Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ ĐHQGHN: làm việc và học tập tại Hòa Lạc – bước phát triển mới, quan trọng của ĐHQGHN

ĐHQGHN đẩy mạnh cải cách hành chính

 Minh Khang - Ảnh: Bình Nguyên - VNU Media