[Infographic] Các phương thức tuyển sinh năm 2023 của ĐHQGHN

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 của ĐHQGHN, các phương thức tuyển sinh về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2022. Năm nay, thí sinh có thể sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh đạt tối thiểu 750/1200 để xét tuyển vào ĐHQGHN.

[Infographic] Các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh đại học chính quy

[Infographic] Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

 VNU Media