Chiến lược phát triển

Trở thành một trung tâm hỗ trợ HSSV với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại; phương thức phục vụ văn minh, chuyên nghiệp; loại hình dịch vụ hỗ trợ đa dạng, phong phú tạo môi trường thuận lợi cho học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học của HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN.