Giới thiệu chung

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Do đó, đội ngũ viên chức và người lao động của Trung tâm thường xuyên được chăm lo để xây dựng đội ngũ vững vàng về chính trị, tâm huyết với công việc.

 Để đảm bảo chất lượng đội ngũ, hàng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức, người lao động. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng bám sát yêu cầu về công việc như bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho từng vị trí việc làm: kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc; kỹ năng giao tiếp công sở; kỹ năng xây dựng văn bản…

Ngoài ra, Trung tâm cũng rất quan tâm đến phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ viên chức là cán bộ quy hoạch, thường xuyên cử và tạo điều kiện cho các cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đến nay, trong tổng số 72 VC&NLĐ có 11 người có trình độ thạc sỹ, 38 người có trình độ đại học, số còn lại đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, đáp ứng khung năng lực vị trí việc  làm.

Về tư tưởng chính trị: đa số VC&NLĐ có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quy định của đơn vị; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Về thái độ nghề nghiệp: VC&NLĐ của Trung tâm tâm huyết với nghề nghiệp; đối xử hoà nhã với HSSV, ứng xử đúng mực với phụ huynh học sinh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác.

Số liệu thống kê

TT

       Tên đơn vị

Tổng số

     Theo trình độ đào tạo

 Đảng viên

    Giới tính

Tiến sĩ

  Thạc sĩ

   Đại học

   Khác

   Nam

    Nữ

1

Phòng HCTC

12

2

2

5

3

9

6

6

2

Phòng KHTC

5

0

1

3

1

2

1

4

3

KTX Ngoại ngữ

22

0

4

9

9

10

16

6

4

KTX Mễ Trì

23

0

5

7

11

15

14

9

5

KTX Mỹ Đình

11

1

2

6

2

3

6

5

 

Cộng

73

3

14

30

26

39

43

30