Thông báo của nhà trường

Ngày 18/4/2023, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN về việc ban
Ngày 8/3/2023, ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 688/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Khung hạ tầng ICT đô thị đ
Ngày 17/2/2023, Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/ĐU về triển khai v

Công tác đón tiếp sinh viên đến học tập tại cơ sở Hòa Lạc, cụ thể như sau:

1. Về tiêu chí xét chọn sinh viên vào ở khu nội trú

Pages