Thông báo của nhà trường

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm./.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thông báo tuyển dụng nhân sự
Chi tiết tại file đính kèm

Ngày 21/4/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 53-HD/BTGTU về

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN nhận được nhận được công văn số 625 /ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Ban Chính trị & Công tác học sinh, sinh viên để Hưởng ứng Cuộc thi viết chín

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN thông báo tới học sinh, sinh viên (HSSV) nội trú kế hoạch tiếp nhận HSSV quay trở lại KTX như sau:

Ngày 09/02/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị giao ban công tác đào tạo năm học 2021

Pages