Thông báo của nhà trường

Công tác đón tiếp sinh viên đến học tập tại cơ sở Hòa Lạc, cụ thể như sau:

1. Về tiêu chí xét chọn sinh viên vào ở khu nội trú

Ngày 25/8/2022 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành Công văn số 289-CV/BTGĐU về việc Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Co

Ngày 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Công điện số 755/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch CO

Thực hiện công văn số 2583/ HD - ĐHQGHN ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên (HSSV) đầu năm học h

Pages