Khóa bồi dưỡng kỹ năng

Kỹ năng mềm đã được chứng minh có ảnh hưởng lớn đến sự thành bại trong sự nghiệp và cuộc sống của một cá nhân, tuy nhiên, tầm quan trọng của nó ít được phụ huynh và sinh viên biết đến.

Trong thực tế đã có không ít bạn trẻ đánh mất cơ hội lập nghiệp do thiếu kỹ năng mềm. Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị cho HSSV các kỹ năng cần thiết, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã liên kết với một số đơn vị có uy tín để đào tạo kỹ năng mềm cho HSSV nội trú. Ngoài ra, bên cạnh các kỹ năng cần thiết, một số nghiệp vụ cơ bản cũng giúp các bạn sinh viên giải quyết công việc môt cách chuyên nghiệp.

Các khoá học tại KTX gồm: kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới, nghiệp vụ quản trị văn phòng….

Sinh viên có nhu cầu đăng ký tại Văn phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên ở các KTX.

Ngoài ra, Văn phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ các bạn thi Giấy phép lái xe moto.

Vietnamese