Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TC chuyên nghiệp

Số hiệu: 
50/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày văn bản: 
Wednesday, August 29, 2007
Trích yếu: 
Quyết định ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TC chuyên nghiệp
File đính kèm: 
Ngày có hiệu lực: 
Thursday, September 13, 2007