Quy trình, thủ tục nội trú

  Các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nội trú

  • Giấy tiếp nhận sinh viên khi nhập học (bản photo).
  • Giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có).
  • Đơn xin vào ở KTX (theo mẫu quy định).
  • 02 ảnh 3 x 4.

  Các bước làm thủ tục nội trú

  Bước 1: Làm tờ khai nội trú                                   Bước 2: Nhập hồ sơ và in phiếu thu

  Bước 3: Nộp tiền lệ phí                                         Bước 4: Nhận phòng

  Thời gian tiếp nhận

  • Với sinh viên năm thứ nhất: BQL KTX tổ chức tiếp nhận sinh viên nội trú theo lịch của đơn vị đào tạo. Sau khi làm xong thủ tục nhập học, HSSV đến bàn duyệt nội trú ngay tại trường, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết để được xét và hướng dẫn thủ tục nhập KTX.
  • Với sinh viên năm thứ 2 trở lên: BQL KTX xét duyệt vào mỗi cuối năm học và sẽ tổ chức đón tiếp trước lịch học năm mới của nhà trường từ 2 đến 3 ngày.

  Phí và lệ phí

  • Lệ phí nhà ở theo quy định của ĐHQGHN
  Vietnamese
  Biểu mẫu: