Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số hiệu: 
74-CV/BTGĐU
Ngày văn bản: 
Tuesday, October 27, 2020
Trích yếu: 
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày có hiệu lực: 
Tuesday, October 27, 2020