(Ảnh) Một ngày trải nghiệm tại nhà máy Samsung Bắc Ninh

Chương trình tham quan thực tế tại Nhà máy Samsung Bắc Ninh ngày 17/03/2018 của các bạn sinh viên ĐHQGHN do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN phối hợp với công ty Samsung Việt Nam tổ chức.