[Video] Ký túc xá Mễ Trì - Nơi tình yêu còn mãi

Đó là chủ đề của chương trình dạ tiệc do Ban quản lý Ký túc xá (KTX) Mễ Trì – Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ĐHQGHN tổ chức ngày 7/6/2018 vừa qua.

Thanh xuân và những điều ngọt ngào ngào nhất. Nơi ấy tôi đã gửi trọn một tình yêu…