[Video] Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN 25 năm hình thành và phát triển

25 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã trở thành nơi tổ chức thực hiện công tác quản lý, phục vụ HSSV nội trú; cung cấp các dịch vụ; tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho HSSV lớn nhất trong hệ thống các trường đại học Việt Nam. Một chặng đường với biết bao thành tựu rất đáng tự hào.