Tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2018 của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

THÔNG BÁO

Tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2018
của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

I. Giới thiệu về Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thành lập theo Quyết định số 901/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động theo Quyết định số 1196/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.

Tên giao dịch quốc tế của Viện: Vietnam National Institute of Software and Digital Content Industry (viết tắt NISCI).

Địa chỉ làm việc : Tầng 6, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Website: www.nisci.gov.vn

II. Vị trí tuyển dụng

1. Nghiên cứu viên công nghệ : 06 người

1.1 Mô tả công việc

- Tham gia nghiên cứu các công nghệ mới trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số : Xử lý dữ liệu lớn, IoT, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Thực tại ảo, thực tại tăng cường,…

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các dịch vụ trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số.

- Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

1.2 Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán-Tin, Điện tử, Viễn thông;

- Hiểu biết về phương pháp lập trình hướng đối tượng, nắm vững một ngôn ngữ lập trình, ưu tiên có hiểu biết về PHP, Python và một số framework Zend, Django.

- Có hiểu biết về một số công nghệ mới: Big Data, IoT, Machine Learning, Cloud Computing, VR-AR...

- Có khả năng đọc, hiểu và nghiên cứu tài liệu Tiếng anh chuyên ngành.

- Yêu thích làm việc trong môi trường nghiên cứu.

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm và các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, đã từng tham gia nghiên cứu khoa học.

2. Nghiên cứu viên chính sách: 02 người

2.1 Mô tả công việc

- Tham gia nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số.

- Nghiên cứu đánh giá phân tích thị trường.

- Nghiên cứu xây dựng quy hoạch, chiến lược.

- Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

2.2 Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán-Tin, Điện tử, Viễn thông.

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong lĩnh vực CNTT.

- Có hiểu biết các kiến thức về Quản lý nhà nước đối với ngành CNTT và Truyền thông.

- Có khả năng đọc, hiểu và nghiên cứu tài liệu Tiếng anh.

- Yêu thích làm việc trong môi trường nghiên cứu.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Các chế độ chính sách:

- Được trả lương theo năng lực.

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

- Được tham dự miễn phí các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

- Được làm việc trong môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp.

III. Liên hệ

Phòng Hành chính - Tổng hợp Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, tầng 6 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

File đính kèm: 

PDF icon tb_tuyen_dung_vcnpm.pdf

Vietnamese