Học bổng Vingroup năm học 2017 – 2018

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Tập đoàn Vingroup (gọi là học bổng Vingroup) năm học 2017-2018 cho sinh viên ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3, 4.

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2016-2-17 đạt loại xuất sắc và chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương).

- Sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường và có kết quả học tập năm học 2016-2017 đạt từ loại khá trở lên.

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên

Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại đơn vị như sau:

 

TT

Tên đơn vị

Học bổng SV xuất sắc

Học bổng SV 
nghiên cứu khoa học

Tổng số hồ sơ

1

Trường ĐH KHTN (*)

8

2

10

2

Trường ĐH KHXH&NV (*)

2

2

4

3

Trường ĐH Ngoại ngữ (*)

5

2

7

4

Trường ĐH Công nghệ (*)

8

2

10

5

Trường ĐH Kinh tế

5

2

7

6

Trường ĐH Giáo dục

1

2

3

7

Khoa Luật

2

1

3

8

Khoa Y Dược

2

1

3

9

Khoa Quốc tế

2

1

3

Tổng cộng

35

15

50

 

Lưu ý: (*) các nhóm ngành được ưu tiên theo phụ lục đính kèm.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2016-2017 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Chứng minh thư nhân dân có công chứng;

- Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (khoảng 1-2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học, chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Vingroup năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày  16/11/2017.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Thông tin đính kèm:

Các nhóm ngành được ưu tiên

Mẫu giới thiệu về sinh viên

Mẫu tập hợp danh sách

 

 Ban CT&CTHSSV

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Tập đoàn Vingroup (gọi là học bổng Vingroup) năm học 2017-2018 cho sinh viên ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3, 4.

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2016-2-17 đạt loại xuất sắc và chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương).

- Sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường và có kết quả học tập năm học 2016-2017 đạt từ loại khá trở lên.

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên

Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại đơn vị như sau:

 

TT

Tên đơn vị

Học bổng SV xuất sắc

Học bổng SV 
nghiên cứu khoa học

Tổng số hồ sơ

1

Trường ĐH KHTN (*)

8

2

10

2

Trường ĐH KHXH&NV (*)

2

2

4

3

Trường ĐH Ngoại ngữ (*)

5

2

7

4

Trường ĐH Công nghệ (*)

8

2

10

5

Trường ĐH Kinh tế

5

2

7

6

Trường ĐH Giáo dục

1

2

3

7

Khoa Luật

2

1

3

8

Khoa Y Dược

2

1

3

9

Khoa Quốc tế

2

1

3

Tổng cộng

35

15

50

 

Lưu ý: (*) các nhóm ngành được ưu tiên theo phụ lục đính kèm.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2016-2017 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Chứng minh thư nhân dân có công chứng;

- Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (khoảng 1-2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học, chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Vingroup năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày  16/11/2017.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Thông tin đính kèm:

Các nhóm ngành được ưu tiên

Mẫu giới thiệu về sinh viên

Mẫu tập hợp danh sách

 

 Ban CT&CTHSSV
Vietnamese