Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Số hiệu: 
29/2012/NĐ-CP
Ngày văn bản: 
Tuesday, December 4, 2012
Trích yếu: 
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
File đính kèm: 
Ngày có hiệu lực: 
Saturday, June 1, 2013