Quyết định 3468 ĐHQGHN

Số hiệu: 
3468/QĐ-ĐHQGHN
Ngày văn bản: 
Thursday, November 9, 2017
Trích yếu: 
QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN
File đính kèm: 
Ngày có hiệu lực: 
Thursday, November 9, 2017