Thông tư liên tịch

Số hiệu: 
163/2013/TTLT-BTC-BNV
Ngày văn bản: 
Friday, November 15, 2013
Trích yếu: 
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lai, bố trí, miễn nhiệm thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
File đính kèm: 
Ngày có hiệu lực: 
Wednesday, January 1, 2014