Đại hội Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 16/5/2023, Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có bà Đoàn Thị Thái - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHQGHN cùng đại diện một số công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHQGHN và 63 đoàn viên công đoàn TTHTSV.

Tại Đại hội các công đoàn viên được nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VII (2017 - 2023) và phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ VIII (2023 - 2028) do Ông Nguyễn Đại Thắng - Chủ tịch Công đoàn TTHTSV nhiệm kỳ VII trình bày.

Báo cáo đã đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua đồng thời xây dựng những kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn trong nhiệm kỳ tới như: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; Xây dựng đội ngũ BCH công đoàn khóa mới tinh gọn, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng TTHTSV ngày càng lớn mạnh và phát triển. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, cùng lộ trình Trung tâm di chuyển dần lên Hoà Lạc, cùng với việc mở rộng quy mô của đơn vị, Công đoàn sẽ xây dựng phương án hoạt động cụ thể theo từng năm phù hợp với thay đổi địa điểm làm việc, phối hợp Chính quyền tổ chức tốt hoạt động của công đoàn và công tác quản lý, chuyên môn của các bộ phận trong toàn đơn vị.     

Thay mặt Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, bà Đoàn Thị Thái đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công đoàn TTHTSV; Công đoàn ĐHQGHN đã ghi nhận những kết quả, thành tích Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ VII, đặc biệt là ghi nhận sự nỗ lực, vượt khó của toàn thể công đoàn viên công đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh do covid 19, đảm bảo đời sống, an toàn cho HSSV và người lao động. Tuy nhiên cũng lưu ý Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 cần thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng công đoàn viên, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi nơi làm việc lên ký túc xá tại Hòa Lạc và thực hiện tự chủ tài chính; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn nhằm thu hút các công đoàn viên tích cực tham gia; phối hợp phối hợp chặt chẽ với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên, tạo điều kiện tốt nhất cho công đoàn viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động cũng như duy trì, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn đơn vị.

Bà Đoàn Thị Thái - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ngoài ra, Đại hội đã được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của ông Hoàng Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TTHTSV trong đó ông nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới BCH Công đoàn cần tiếp tục làm tốt chức năng nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn đồng thời cùng với chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của Trung tâm để hoà nhập với các thay đổi của ĐHQGHN và của xã hội.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TTHTSV phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ VIII (2023 - 2028) với đầy đủ tiêu chuẩn, tiêu chí của đại hội và sự tín nhiệm của toàn thể đoàn viên công đoàn TTHTSV.

Các đoàn viên Công đoàn bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Công đoàn TTHTSV nhiệm kỳ 2023-2028

Ban chấp hành Công đoàn TTHTSV khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động đồng lòng, quyết tâm, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ của TTHTSV, xây dựng TTHTSV ổn định và phát triển.