Đảm bảo an toàn PCCN tại các khu ký túc xá sinh viên

Công tác phòng chống cháy nổ trong các khu ký túc xá (KTX) được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của đơn vị cũng như của sinh viên. Trước tình hình hiện nay trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra một số vụ cháy lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, đời sống của sinh viên. Ngày 18/9/2023, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Nguyễn văn Thắng đã chủ trì buổi làm việc với BQL các KTX để rà soát công tác PCCN tại các KTX thuộc Trung tâm.

Qua buổi làm việc có thể thấy, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) đã triển khai nhiều biện pháp để tuyên truyền, nâng cao ý thức đảm bảo an toàn PCCN cho cán bộ, sinh viên. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác PCCN tại các KTX đảm bảo an toàn, chưa có vụ cháy nào xảy ra.

Tuy nhiên, tại các KTX còn tiềm ẩn một số nguy cơ mất an toàn như: các khu trông giữ xe, các đơn vị cung cấp dịch vụ… đều có thể gây mất an toàn PCCN. Đặc biệt, một số hộ dân xen kẹt tại KTX Ngoại ngữ, đều có các khu “chuồng cọp” cơi nới kín, chứa nhiều đồ đạc dễ gây cháy. Ngoài ra, tại KTX Mỹ Đình sinh viên ở tại các tòa nhà cao tầng, nhà xe để tầng hầm, hệ thống đảm bảo PCCC đã có nhưng hiện nay không hoạt động.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, lãnh đạo Trung tâm đã tổ chức thực địa kiểm tra công tác PCCN tại các KTX để nắm bắt thực tế để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở công tác đảm bảo an toàn PCCN cho cán bộ, sinh viên.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục rà soát lại hồ sơ PCCC được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Rà soát lại các văn bản quy định của Trung tâm, các quy trình thực hiên công tác PCCN trong hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO để xem xét mức độ phù hợp với thực tiễn; BQL các KTX tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ và HSSV về các nguy cơ và phương án xử lý các tình huống PCCN thông qua lý thuyết và các buổi tập huấn; Rà soát lại các phương tiện, thiết bị và các điều kiện đảm bảo PCCN tại các KTX. Đồng thời nhận diện các rủi ro cao nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ để ngăn ngừa.