[Infographic] GS.VS Nguyễn Văn Đạo là Giám đốc đầu tiên của ĐHQGHN

GS.VS Nguyễn Văn Đạo là giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là nhà cơ học hàng đầu của Việt Nam, chuyên gia trong lĩnh vực Dao động phi tuyến và Cơ học giải tích. Ông trải qua nhiều vị trí quản lý, trước khi trở thành giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 1994. Ông có nhiều cống hiến có ý nghĩa nền tảng với sự phát triển của ĐHQGHN với nhiều quan điểm về đổi mới giáo dục đại học.

>>> Các tin bài liên quan

Giám đốc ĐHQGHN các thời kỳ

Mô hình ĐHQGHN: khẳng định bản chất của giáo dục Đại học hiện đại

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định mới về Đại học Quốc gia

Nguyễn Văn Đạo - Vị giáo sư của sáng tạo và sáng lập

 VNU Media