Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện chào mừng kỉ niệm 30 năm Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thực hiện Kế hoạch số 1757 /KH-ĐHQGHN ngày 19/5/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 - 10/12/2023) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 - 10/12/2023) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể viên chức, người lao động (VC, NLĐ) cũng như học sinh, sinh viên (HSSV) của ĐHQGHN. Đây là dịp để các tập thể, cá nhân nhìn nhận, đánh giá những thành tựu và đóng góp của mình đối với công cuộc xây dựng và phát triển ĐHQGHN đồng thời tự hào về những đóng góp của ĐHQGHN với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.

1.2. Các hoạt động cần được tổ chức đồng bộ ở các đơn vị, có sự tham gia, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể của Trung tâm; phải bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong toàn thể VC, NLĐ và HSSV.

II. NỘI DUNG

2.1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau dịp Lễ Kỷ niệm: băng rôn, khẩu hiệu, đăng tải bài viết về truyền thống, những thành tựu và chiến lược phát triển chung của ĐHQGHN và TTHTSV.  

2.2. Bám sát kế hoạch và tham gia tích cực các hoạt động do ĐHQGHN tổ chức.

2.3. Thành lập ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Trung tâm, bao gồm:

2.3.1. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao cho cán bộ và học sinh sinh viên.

2.3.2. Tổ chức hoạt động học thuật: Tổ chức 01 buổi tọa đàm về công tác quản lý KTX và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên.

2.3.3. Phát động phong trào ra sức thi đua chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN trong VC, NLĐ của Trung tâm.

2.3.4. Khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN: đề xuất khen thưởng cấp ĐHQGHN, cấp TTHTSV.

Chi tiết các hoạt động, sự kiện xem tại phụ lục đính kèm./.

PDF icon signed.signed.phu_luc_su_kien_ki_niem_30_nam_dhqghn.pdf