Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đón đoàn đánh giá ngoài đánh giá định kỳ lần 2 của chu kỳ II Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 13/7/2023 Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT đã đến đánh giá định kỳ lần 2 của chu kỳ II Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) - ĐHQGHN

Đoàn đánh giá của tổ chức QUACERT gồm 2 thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Xuân - Trưởng đoàn;

- Ông Vũ Việt Linh - Thành viên

Về phía Trung tâm Hỗ trợ sinh viên có đại diện Ban Chỉ đạo ISO cùng chuyên viên phụ trách ISO của các đơn vị. Đoàn đánh giá đã kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị nhằm xác định tính phù hợp so với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được triển khai và áp dụng tại Trung tâm.

Qua buổi đánh giá, đoàn đánh giá ghi nhận Trung tâm thực hiện tốt những  yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ban chỉ đạo ISO cũng như lãnh đạo Trung kết tuân thủ ở mức cao đối với HTQLCL, có định hướng đến sự phát triển đồng bộ, bền vững; nhân viên trong Trung tâm hiểu và tuân thủ đầy đủ các quy định của Trung tâm; cơ sở hạ tầng được duy trì phù hợp cho dịch vụ hỗ trợ HSSV; có cải tiến về cách thức cung cấp dịch vụ. Đoàn đánh giá không ghi nhận nội dung không phù hợp mà chỉ đưa ra một số điểm lưu ý cũng như những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn nữa Hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng quản lý để đảm bảo hiệu quả công việc, công tác quản lý, cung cấp dịch vụ phục vụ và hỗ trợ sinh viên nội trú của Trung tâm trong thời gian tiếp theo. Đoàn đánh giá kiến nghị với Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT duy trì chứng nhận cho Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên về hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ, phục vụ và hỗ trợ HSSV nội trú của ĐHQGHN.

Kết thúc buổi đánh giá, ông Hoàng Trọng Nghĩa - Giám đốc TTHTSV gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT nói chung cũng như Đoàn đánh giá nói riêng, đã đến làm việc và giúp cho Trung tâm xác định được sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng theo đúng yêu cầu, TTHTSV ghi nhận những kết quả mà đoàn đánh giá đưa ra đồng thời phát hiện ra một số điểm lưu ý để Trung tâm tiếp tục cải tiến HTQLCL, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm. 

Trước đó, thực hiện theo kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2023, đoàn đánh giá nội bộ đã việc thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của 2 phòng HCTC, KHTC, BQL KTX Mễ Trì và Ngoại ngữ. Kết quả đánh giá, các đơn vị đều thực hiện tốt và đạt được một số kết quả nhất định. Việc đánh giá sự hài lòng của sinh viên đều đạt kết quả tương đối cao đã phản ánh một cách khách quan nhất về công tác quản lý, phục vụ, hỗ trợ sinh viên của BQL các KTX và có sự hỗ trợ của 2 phòng chức năng.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào trong công tác điều hành, quản lý từ năm 2018. Đến nay, hệ thống quản lý chất lượng theo ISO của TTHTSV đã bước sang chu kỳ II của giấy chứng nhận (2021-2024). Kể từ khi áp dụng tiêu chuẩn ISO đến nay, công tác quản lý, điều hành đã mang lại những kết quả nổi bật.