Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội

Số hiệu: 
71-CV/BTGĐU
Ngày văn bản: 
Tuesday, October 20, 2020
Trích yếu: 
Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội
File đính kèm: 
Ngày có hiệu lực: 
Tuesday, October 20, 2020